Laboratorijska dijagnostika, dr Zejnilovic

Laboratorijska dijagnostika

Analize

1a Biohemija/Urin

 • Koagulacija

 • Dijabetes,lipidni status

 • Biohemija krvi

 • Enzimi

 • Srčani markeri

 • Elektroliti/oligoelementi/metali

 • Anemija

 • Netoler na hranu

1b HORMONI/Tumor markeri

 • Hormoni i metaboliti u urinu

 • Imunoglobulini i specifični proteini

 • Tumorski markeri

 • Imunologija

 • Koštani markeri

 • Monitoring trudnoće

 • Ostali hormoni i tumorski markeri

 • Polni hormoni

 • Vitamini

1c SEROLOGIJA

 • Bakteriološka

 • Mikološka

 • Virusološka

 • Parazitološka serologija

MIKROBIOLOGIJA

2e PANELI I INHALATORNI ALERGENI

2f NUTRITIVNI /OSTALI ALERGENI

U radu: 

3. CENOVNIK
4. Priprema pacijenata
5. Saradnici


Štampa   El. pošta